Adatvédelem

Adatvédelem
Frissítve: 2018 október 29.

Nyilatkozat PDF-ben

 Adatkezelési tájékoztató

Kiegészítő Adatkezelési Nyilatkozat

(támogató szolgálat keretében adománycsomagok osztására vonatkozóan)

Ön a Nő a Siker Alapítvány (NASA) által működtetett oldalon jár.

Alapítvány elérhetőségei:

Székhely: 3530 Miskolc, Thököly u. 11. 3. em. 3. sz.

A weboldalunk címe: www.noasiker.hu

e-mail: info@noasiker.hu

A NASA a Nő a Segítség Támogató Szolgálat keretében különböző segítő tevékenységek elvégzésével, események szervezésével, adománygyűjtéssel és osztással igyekszik segíteni a fogyatékkal élők és rászorulók életét.

Az adománygyűjtés és osztás keretén belül az érintettek kizárólag legszükségesebb adatait gyűjtjük be és azokat csak a csomagosztással járó feladatok teljesítésének idejéig kezeljük. Ezt követően az adatok további kezelésére nem kerül sor.

TevékenységKezelt adatokAdatok kezelésének céljaAdatkezelés jogalapjaAdatfeldolgozó bevonása
Adománycsomag osztásaHázhozszállítás esetén*: név, cím, telefonszám/e-mail címnév: a jogosult azonosítása,

cím: a házhozszállítás megvalósulása, telefonszám/e-mail cím: kapcsolatfelvétel a házhozszállítás időpontjának egyeztetéséhez.

Érintettől/önkéntes hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)A szolgálat házhozszállítással történő teljesítése esetén, a szállítást a Tredegar Bt.

(székhelye: 3530 Miskolc, Avasalja u. 58.)

Futárszolgálat segítségével teljesítjük.

*A járványügyi helyzetre tekintettel az adománycsomagok nyilvános, közterületen történő szétosztása nem lehetséges, ebben az esetben kerül sor például házhozszállítással történő osztásra.

 

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!

 

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

 

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel.

Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefon: +36-1-391-1400;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be

Ön a Nő A Siker Alapítvány által működtetett oldalon jár.

Alapítványunk elérhetőségei:

Székhelyünk címe: 3530 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 5.em.

A weboldalunk címe: www.noasiker.hu

e-mail: info@noasiker.hu

A honlap üzemeltetése, fejlesztése

Amikor Ön felkeresi oldalunkat, olvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi adataihoz hozzáférjünk:

Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon korábban a meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.

Az adatait azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, Ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket.

 

A honlapon elérhető szolgáltatások

Amennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:

 • hozzászól a bejegyzésekhez
 • megosztja az oldal tartalmait
 • feliratkozik egy rendezvényünkre
 • használja levelező felületünket

Ám ekkor is csak a legszükségesebb adatait kérhetjük el, és kezelhetjük. Tekintse át, melyek ezek az adatok, és miért kezeljük ezeket!

PartnerkeresőIP cím, Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe:Feladatunk a magyar és a külhoni magyar civil szervezetek együttműködésének segítse. Ahhoz, hogy egy szervezetet partnerként tudjunk ajánlani szükséges a kapcsolattartó személy elérési adatait ismernünk.
Hozzászólásfelhasználó név, jelszó, IP cím és böngészőazonosító karakterláncA honlap nem biztosít hozzászólási lehetőséget, ha kivételesen mégis, akkor szükséges hozzá a felhasználó név és jelszó, a spam-ek, robotok kiszűrését lehetővé tevő adatok
Közösségi média megosztásA Facebook által kezelt adatokA honlapon közölt információk szélesebb körben történő elterjesztésére használjuk a Facebookot.
Regisztrációs felületekNév, e-mail cím, telefonszám szervezet/közösség neveA regisztrációs felületeket a rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg az oldalon. Az adatait azért vesszük fel, hogy fogadni tudjuk Önt a programjainkon, vagy tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról. Erre a célra Google űrlapokat használunk.

 

Adatfeldolgozó bevonása

A tárhely szolgáltató gondoskodik a honlapunk elérhetőségéről, biztonságáról, a látogatottsági visszajelzésről, illetve tükrözés révén az adatok visszaállíthatóságáról.

A hírlevél szolgáltató teszi lehetővé, hogy egységesen vagy címzett csoportokat alkotva jutassunk el hírlevelet a feliratkozott olvasókhoz.

 

Sütik (cookie-k) kezelése!

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

 • felhasználói munkamenet tárolására,
 • az oldalunk ismertségének növelése,
 • statisztikák gyűjtésére.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az noasiker.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.

A sütik által tárolt információkat (beleértve az Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

Látja még valaki az adatait?

A Nő A Siker Alapítványhoz kapcsolódó bizonyos szolgáltatásaink (hírlevél, adatbázisok) kapcsán kénytelenek vagyunk személyes adatokat továbbítani a pályázati beszámolókban. A pályázatok kezelésére külön törvényi előírások vonatkoznak. Az adatok kezelését a címzettek a  GDPR 6. cikk (1) f. pont szerinti jogos érdekből végzik.

Adatok címzettje:

Miniszterelnökség
Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

Telefon: +36 1 89-66-510

E-mail: cip@me.gov.hu

Levelezési cím: 1357 Budapest, Postafiók 6.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Telefon: +36 1 795 5492

E-mail: info@bgazrt.hu

Levelezési cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU fejlesztések végrehajtatásáért felelős helyettes államtitkárság

Telefonszám: +36 1 273 4250

E-mail cím: eutamogatas@emmi.gov.hu

Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

 

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefon: +36-1-391-1400;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.